Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Helsingborgs Fältrittklubb
Kallelse till extra allmänt möte
2019-03-28 11:45

Helsingborgs Fältrittklubb styrelse kallar till extra allmänt möte

måndagen den 29 April kl. 19.00 på Ridsportens hus

 

Dagordning

 

1.     Mötets öppnande

2.     Val av ordförande för mötet

3.     Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4.     Fastställande av röstlängd

5.     Val av två justerare av protokollet, och rösträknare

6.     Fastställande av dagordning

7.     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

8.     Fastställande av reviderade stadgar per 2017

9.     Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen
        för det i 17 § andra stycket angivna antalet

10.  Val av ordförande 1 år

11.  Val av styrelseledamot

12.  Övriga frågor

13.  Mötet avslutasInformation om nomineringsförfarande i HFRK

Valberedningen skall senast tre (3) veckor före extra allmänt mötet på sätt som valberedningen anser lämpligast offentliggöra för medlemmarna sitt förslag till styrelse och övriga förtroendeuppdrag i föreningen.

Medlem som så önskar kan senast två (2) veckor före extra allmänt mötet inkomma till valberedningen med sitt alternativa förslag till valberedningens förslag.

Förslag och motförslag kan endast väckas av den som är medlem i föreningen.

Motförslag skall skickas till medlemmarna eller offentliggöras av valberedningens ordförande senast en (1) vecka före mötet.

Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit inom föreskriven tid.

 

Motförslag mailas till valberedning@hfrk.nu

 


Stadgarna som ska godkännas hittar ni här


http://www.hfrk.nu/dokument/?ID=250191


 

Välkomna


Nyhetsarkiv
2019-04-19 11:56
Tillfällig lösning2019-04-15 15:48
2019-03-19 11:56
Hfrks Verksamhetschef2019-03-14 21:13
Info om våra rutiner2019-03-12 17:18
2019-03-12 17:15
2019-03-01 10:34
2019-03-01 08:59
Ryttarlicens 20192018-12-11 16:25
 
Samarbetspartners och Sponsorer